Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Schválení projektu
Projekt s přesným názvem Webová aplikace pro výuku programování se zaměřením na .NET a jazyk C# byl schválen MŠMT pro rok 2005/2006 pod číslem 0496P2005. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti, okruhem pak C (využití ICT na středních a vyšších odborných školách).
Tématem projektu je vytvoření výukových materiálů.
Vývoj projektu
Základy programování
Celek Základy programování je dokončen.   Čtěte více...
[RNDr. Dušan Kovář, Ph.D., 30. prosince 2005 ]
Programování se zaměřením na .NET a jazyk C#

Tento projekt vás provede světem moderního programování na platformě .NET.

Nejdříve se seznámíte s jazykem C# pomocí programování konzolových aplikací. Pak přejdeme k aplikacím pro operační systém Windows vyvinuté pomocí Windows Forms. Zmíníme se o významu a architektuře .NET Framework. Nakonec budeme vyvíjet webové aplikace prostřednictvím ASP.NET.

RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
18. října 2006
Počet návštěv: 154983
Projekt obsahuje následující sekce:

Programováním konzolových aplikací se naučíme základním programátorským technikám a poznáme jazyk C#.

Začneme od tvorby prvního programu, dozvíte se, co je to proměnná, datový typ, operátor, naučíte se, jak řídit tok programu, co jsou to metody, jmenné prostory, a jak pracovat s rozhraním pro vstup a výstup v konzolové aplikaci.

Potom přejdeme k objektově orientovanému programování. Poznáme, co je to třída, konstruktor a destruktor, vlastnosti, dědičnost, jaký význam má třída Object, co je to rozhraní, jak se přetěžují operátory, co jsou to indexery, polymorfismus, objektově orientovaný návrh, UML a návrhové vzory.

V pokročillejších tématech budeme používat výjimky, delegáty, události, řekneme si o preprocesoru jazyka C# a o jeho direktivách, o atributech, jak se spravuje paměť a jak na ukazatele.

Také se zmíníme o Visual Studiu .NET, jaké výhody přináší vývojářské prostředí, co je to projekt, řešení, sestavení a ladění projektu a jak efektivně využívat podporu MSDN.


Opustíme svět konzolových aplikací a vrhneme se do programování aplikací pro operační systém Windows prostřednictvím Windows Forms.

Začneme tvorbou takové aplikace, podíváme se na zpracování událostí, ovládací prvky, jak se vytváří menu, dialogová okna, jak využívat knihovnu GDI+ ke kreslení grafických objektů na formulář, zkusíme vytvářet animace pomocí časovačů. Aby takové aplikace byly úplné, nezapomeneme ani na panely nástrojů a stavový řádek.


Zde si popíšeme přínos .NET Framework, Common Language Runtime, význam MSIL a Assembly

V této sekci se přeneseme od tvorby desktopových aplikací k vytváření stránek ASP.NET. Nejdříve si řekneme o základech tvorby stránek, o HTML, CSS a JScriptu, o srovnání aplikace na straně klienta a na straně serveru a o současných technologiích a jak vytvořit jednoduchou stránku ASP.NET.

Řekneme si o třídách a objektech v ASP.NET, o webových formulářích a o kódu na pozadí stránky.

Ukážeme si, jaké ovládací prvky můžeme jednoduše používat na webových formulářích a jak vytvářet své vlastní ovládací prvky.

Zkusíme aplikaci svázat s databází, zmíníme se o ADO.NET a XML. Budeme se zabývat nasazením stránek ASP.NET na Web a možná dojde i na webové služby.


V této oblasti naleznete různá témata přesahující zaměření projektu.

V této sekci můžete diskutovat témata, která vás zajímají.
Vyhledávání
Na projektu se podílí
Projekt "Výuka programování se zaměřením na .NET a jazyk C#" vytvářejí následující učitelé Gymnázia Olomouc-Hejčín:

RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Aktualizace kapitol
StatusBarPanel
6. února 2007  
StatusBar
6. února 2007  
Způsoby ukládání stavu relace
3. ledna 2007  
S cookie či bez cookie
3. ledna 2007  
HttpSessionState
3. ledna 2007  
Stav relace
3. ledna 2007  
Zpětné volání při odstraňování
3. ledna 2007  
Cache
3. ledna 2007  
Absolutní a klouzavé vypršení
3. ledna 2007  
CacheDependency
3. ledna 2007  
1 2 3 4 5 ...
Poslední diskuze
Jsem debil?
21. listopadu 2017  
V kapitole:
Vstup a výstup v konzolové aplikaci
Krtečku ahoj
8. prosince 2016  
V kapitole:
Příkaz switch
vy kurvyyyyy
10. listopadu 2016  
V kapitole:
Aritmetické operátory
vy kurvyyyyy
10. listopadu 2016  
V kapitole:
Celočíselné typy
vy kurvyyyyy
10. listopadu 2016  
V kapitole:
Operátory
koucourek krteček
10. listopadu 2016  
V kapitole:
Cyklus while
sexy teacher
10. listopadu 2016  
V kapitole:
Sejmutí uživatelského vstupu
krtku čti!
10. listopadu 2016  
V kapitole:
Datový typ
krteček
10. listopadu 2016  
V kapitole:
Datový typ
vy kurvyyyyy
10. listopadu 2016  
V kapitole:
První program
1 2 3 4 5 ...
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín