Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Exkurze
Exkurze do úpravny vody v Olomouci Černovíře a daších zařízeních.
Mgr. František Brauner, Mgr. Ingrid Jílková
17. listopadu 2005
Počet návštěv: 4563

Společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. organizuje každým rokem pro žáky a studenty exkurze nejenom v Úpravně vody v Černovíře, ale i na svých dalších střediscích, kterými jsou Čistírna odpadních vod Olomouc (ČOV Olomouc), Úpravna vody v Příkazích., a historická parní čerpací stanice ve Chválkovicích. Žáci a studenti zde mají možnost seznámit se s technologickými procesy a v diskusi s odbornými pracovníky získat potřebné informace z oboru vodního hospodářství.

V sobotu, která předchází mezinárodnímu dni vody - tedy kolem data 22. března - můžete navštívit objekt čerpací stanice ve Chválkovicích. Na první pohled nenápadná budova uprostřed listnatých lesů chrání mezi svými zdmi technický skvost. Nalezneme zde dvě původní parní čerpací soustrojí. Jedná se totiž o jedinou dochovanou parní vodárnu v České republice stále umístěnou v původním prostředí.

Původní kotelna byla bohužel zničena a nelze tedy použít k oživení soustrojí původní hnací médium - páru, ale o nic nepřijdete, protože se tento historický skvost uvádí do chodu za pomoci natlakovaného vzduchu. Čerpací stanice ve Chválkovicích určitě patří k evropskému kulturnímu dědictví.

Vyhledávání
Fyzika | Chemie | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín