Schválení projektu
Projekt s přesným názvem FINANČNÍ MATEMATIKA V PRAXI byl schválen MŠMT pro rok 2005/2006 pod číslem 0478P2005. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti, okruhem pak C (využití ICT na středních a vyšších odborných školách).
Tématem projektu je vytvoření výukových materiálů.
Zprávy
Zpráva o semináři
Dne 1.12.2006 se v klubu Sidia Olomouc konal seminář k projektu Finanční matematika v praxi. Na programu semináře bylo:
 1. Bankovní systém ČR
 2. Finanční matematika a její funkce
 3. Přínos projektu Finanční matematika v praxi pro výuku
 4. Metodické poznámky spojené s využitím projektu v praxi
 5. Diskuze
 

[RNDr.Karel Pohaněl, Mgr. Iva Krčová, 16. ledna 2007 ]
Anglická verze
Chyběla – li Vám dosud na našich stránkách anglická verze, pak si Vám dovolujeme informovat, že jsem již spustili i anglickou verzi našich stránek nazvanou Money matters. Je to významný krok, který umožní vše, co na našich stránkách najdete, využívat i učiteli, studenty a širokou veřejností nejen v ostatních členských státech Evropské Unie, ale vlastně ve všech zemích světa, protože angličtinou se dnes hovoří po celém světě!!!   Čtěte více...
[RNDr. Karel Pohaněl, Mgr.Iva Krčová, 6. listopadu 2006 ]
Ukončení projektu
Projekt Finanční matematika v praxi byl oficiálně ukončen 31.12.2006.
Finanční matematika v praxi

Cílem tohoto projektu je být zdrojem rychlých informací pro učitele, studenty a popř. širokou veřejnost, které zajímá spojení matematiky s financemi.

Hlavní cíle:

 • Přiblížit výuku společenské praxi a dát studentům příležitost ověřit si své teoretické poznatky z hodin matematiky v reálné společenské praxi
 • Představit studentům bankovní sektor české resp. evropské ekonomiky
 • Představit studentům možnosti investování peněz v českých resp.evropských bankách, porovnání těchto možností s cílem optimalizace výhod pro klienta využitím IT v hodinách matematiky
 • Rozvíjet projektové vyučování v hodinách matematiky založené na maximálním využití počítačů a Internetu ve výuce
 • Přispět ke rozvoji tvůrčích schopností studentů v oblasti zpracování projektů
 • Zaměřit se na vyhledávání informací, jejich zpracování a připravení vhodné formy výstupu včetně počítačové prezentace
 • Přispět k rozvoji schopností studenta správně analyzovat získané informace a použít je při rozhodovacím procesu (decision-making process)
 • Dát studentům příležitost nalézt vysvětlení rozdílů v jednotlivých investičních nabídkách
 • Rozvíjet kreativitu studentů prostřednictvím vyhledávání investičních nabídek a zejména návrhu jejich marketingové strategie při rozvoji jejich vlastní imaginární banky
 • Rozvíjet prezentační schopnosti studentů formou veřejné obhajoby jimi zpracovaných výstupů formou počítačové prezentace
RNDr. Karel Pohaněl, Mgr. Ivana Krčová
27. října 2005
Počet návštěv: 31499
Projekt obsahuje následující sekce:

Vymezení projektu Finanční matematika v praxi a jeho cílů.
Zde se budou objevovat aktuální informace.

Kontakty na členy řešitelského týmu.


Školy, které se spolupodílejí na praktickém ověřování tohoto projektu.

Podívejte se jinam
www.penize.cz
Peníze potřebujete celý život
finance.centrum.cz
Finance na centrum.cz
www.finance.cz
Vše o financích na finance.cz
www.mujweb.cz/www/
banky
Přehled bankovních ústavů
www.sfinance.cz
Finance na seznamu. Stránka je plná pěkných kalkulaček.
Úvod | Český bankovní trh | Sekce pro učitele | Sekce pro studenty a veřejnost | Novinky | Kontakty | Odkazy | Pilotní školy | Fórum
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín