Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Programování Windows Forms pomocí C#

Opustíme svět konzolových aplikací a vrhneme se do programování aplikací pro operační systém Windows prostřednictvím Windows Forms.

Začneme tvorbou takové aplikace, podíváme se na zpracování událostí, ovládací prvky, jak se vytváří menu, dialogová okna, jak využívat knihovnu GDI+ ke kreslení grafických objektů na formulář, zkusíme vytvářet animace pomocí časovačů. Aby takové aplikace byly úplné, nezapomeneme ani na panely nástrojů a stavový řádek.

RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
18. října 2006
Počet návštěv: 105054

První formulář
Vykreslení okna hlášení
V této kapitole si ukážeme, jak lze vykreslit malé okno hlášení, které je dobře známé z užívání OS Windows
Vykreslení formuláře
Zde si představíme třídu formuláře a poprvé formulář zobrazíme.
Vlastnosti formuláře
V této kapitole si ukážeme některé vlastnosti třídy formuláře, které ovlivňují jeho vzhled, chování a podobně.
Události formuláře
Na tomto místě si ukážeme, jak lze obsloužit události formuláře. Zaměříme se na událost, která se spustí v případě, že je potřeba překreslit klientskou oblast okna.
Odvození formuláře
V této kapitole si předvedeme standardní postup při vytváření aplikace typu Windows Forms, který vychází z odvození rámcového formuláře.
Kreslíme křivky a plochy
Geometrické struktury
Dvojrozměrné souřadnice
Na tomto místě si představíme struktury pro reprezentaci bodu a rozměrů v dvojrozměrném prostoru.
Pravoúhelník
V této kapitole si ukážeme strukturu pro reprezentaci pravoúhelníka pomocí levého horního rohu a rozměrů (šířky a výšky).
Grafické struktury a třídy
Barva
Zde si představíme strukturu, která reprezentuje barvu ve formátu ARGB.
Štětec
V této kapitole si představíme třídu, jejíž instance představují štětce, kterými lze vyplňovat plochy.
Pero
Zde si ukážeme třídu, jejíž instance představují pera, kterými lze kreslit čáry.
Kreslíme křivky
Úsečky a lomené čáry
V této kapitole se budeme zabývat kreslením úseček a lomených čar na formulář.
Parametrické rovnice
Zde si ukážeme kreslení libovolných křivek zadaných parametrickými rovnicemi.
Pravoúhelník a obecné mnohoúhelníky
Na tomto místě si předvedeme kreslení pravoúhelníků a mnohoúhelníků obecně do klientské oblasti formuláře.
Elipsy
Zde se budeme zabávat kreslením elips a kružnic do klientské oblasti formuláře.
Oblouky a výseče
V této kapitole budeme vykreslovat oblouky a výseče elips, resp. kružnic, do klientské oblasti formuláře
Vyplňujeme plochy
Na tomto místě si ukážeme vyplňování ploch v klientské oblasti formuláře pomocí štětce.
Vstup z klávesnice
V této kapitole se budeme zabývat událostmi, které spouští formulář při stisku a uvolnění klávesy.
KeyDown a KeyUp
V této kapitole se budeme zabývat událostmi, které spouští formulář při stisku nebo uvolnění klávesy. Pomocí obsluhy těchto události můžeme zjistit, která klávesa byla stisknuta.
KeyPress
Zde si představíme událost, kterou spuští formulář při stisku klávesy, a pomocí které lze zjistit zadaný znak
Myš
V této kapitole se budeme zabývat událostmi, které spouští formulář při některé z činností provedených s myší.
Otáčíme kolečkem
Pohybujeme myší
Klikáme
Klik nebo dvojklik
Najetí a odjetí myší
Testování událostí myši
Časovač
Datum a čas
Základy struktury DateTime
Základy struktury TimeSpan
Základy struktury TimeZone
Hodiny
Analogové hodiny se stínovou bitmapou
Animace míčku
Ovládací prvky
Tlačítka
Rozmístění ovládacích prvků
Zaškrtávací políčka
Přepínače a skupinové rámy
Popisky
Textová pole
Posuvníky
Posuvný jezdec
Seznam
Pole se seznamem
Zaškrtávací seznam
Seznam vykreslovaný vlastníkem
Ukazatel průběhu
Menu
Klávesové rozhraní menu
Stav položky menu
Kontextové menu
Standardní menu
Vlastní vykreslování menu
Dialogová okna
Klávesové rozhraní
Vlastnosti v dialogovém okně
Tlačítko Použít
Nemodální dialogové okno
Stavový řádek
Panely na stavovém řádku
StatusBarPanel
Reference třídy System.Windows.Forms.StatusBarPanel
StatusBarPanelAutoSize
Reference výčtu StatusBarPanelAutoSize
Nápověda k menu
StatusBar
Reference třídy System.Windows.Forms.StatusBar
Panely nástrojů
Vzhled panelu nástrojů
Události panelu nástrojů
Styl tlačítek
Vlastní vykreslení rozbalovacího tlačítka
Tisk
Nastavení tiskárny
Tiskový dokument
Nastavení stránky
Standardní dialogové okno Tisk
Standardní dialogové okno Vzhled stránky
Dialogové okno Náhled
Obrázky
Vykreslení celého obrázku
Otáčíme a kosíme obrázky
Vykreslení části obrázku
Skrolování obrázku
Jednoduché otáčení a zrcadlení
Palcové náhledy
Prohlížeč obrázků
Různé pohledy řešené polymorfizmem
Jednotlivé pixely
Uložení obrázku
Úpravy obrázku s uložením
Kreslení na bitmapu
Soubory a složky
Třída FileStream
FileStream
Reference třídy System.IO.FileStream
Čtení a úpravy textových souborů
Třída StreamReader
StreamReader
Reference třídy System.IO.StreamReader
Třída StreamWriter
StreamWriter
Reference třídy System.IO.StreamWriter
Práce se složkami
DirectoryInfo
Reference třídy System.IO.DirectoryInfo
Directory
Reference třídy System.IO.Directory
Práce se soubory
FileInfo
Reference třídy System.IO.FileInfo
File
Reference třídy System.IO.File
Třída Environment
Environment
Reference třídy System.Environment
Třída Path
Path
Reference třídy System.IO.Path


Vyhledávání
Přečtěte si knihu
Programování v Microsoft .NET - Webové aplikace
Prosise, Jeff
Computer Press 2002

Programování Microsoft Windows v jazyce C#
Charles Petzold
Computer Press 2003
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín