Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Základy programování
Ukážeme si základní programátorské postupy. Vytvoříme první program, ukážeme si, co je to proměnná, datový typ, naučíte se, jak řídit tok programu, co jsou to metody, jmenné prostory, a jak pracovat s rozhraním pro vstup a výstup v konzolové aplikaci.
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
7. listopadu 2005
Počet návštěv: 80686
Tato kapitola obsahuje následující podkapitoly:

Ukážeme si, jaký software budeme potřebovat pro vytváření, překlad a spouštění programů napsaných v jazyce C# na platformě .NET.

Vytvoříme první program v jazyce C# pro konzolovou aplikaci a popíšeme si jeho strukturu. Ukážeme si, jak postupovat při jeho překladu a jak takový program spustit.

Ukážeme si, co je to proměnná, jak ji deklarovat, inicializovat, co je to datový typ proměnné a další.

Ukážeme si, co je to datový typ a jak dělíme datové typy z různých hledisek.

V této kapitole si ukážeme, jak lze tok programu rozvětvit do více větví a jak část kódu provádět opakovaně.

V této kapitole si uvedeme základy práce s třídami, postup definice členů třídy a zvláště metod.

Zde si ukážeme, jak přehledně uspořádat kód do logických celků.

Zde doplníme znalosti o konzolovém vstupně/výstupním rozhraní (I/O rozhraní).

V této kapitole budeme demonstrovat použití kompilátoru jazyka C# csc.exe.
Vyhledávání
Přečtěte si knihu
C# Programujeme profesionálně
Robinson S., Allen K. S., Cornes O., Glynn J., Greenvoss Z., Harvey B., Nagel Ch. a další
Computer Press 2003

Programování v Microsoft .NET - Webové aplikace
Prosise, Jeff
Computer Press 2002

Programování Microsoft Windows v jazyce C#
Charles Petzold
Computer Press 2003
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín