Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

GAC
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
26. září 2006
Počet návštěv: 7274

GAC (Global Assembly Cache, mezipaměť sestavení) je společné úložiště pro sestavení, která jsou k dispozici všem aplikacím vytvářeným na platformě .NET. Většinou se do GAC umisťují sdílená sestavení a soukromá sestavení se umisťují do aplikačního adresáře či některého z jeho podadresářů. Nicméně je možné i soukromou assembly umístit do GAC.

Nejdříve si ukažme, jak můžeme obsah GAC prohlížet pomocí nástroje gacutil (gacutil.exe), který je poskytován v rámci .NET SDK. Tento nástroj slouží také k přidávání assembly do GAC a dalším užitečným úpravám obsahu GAC. Ukažme si jeho parametry:


C:\>gacutil /?

Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility.  Version 1.1.4322.573
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved.

Usage: Gacutil <command> [ <options> ]
Commands:
  /i <assembly_path> [ /r <...> ] [ /f ]
    Installs an assembly to the global assembly cache. <assembly_path> is the
    name of the file that contains the assembly manifest.
    Example: /i myDll.dll /r FILEPATH c:\projects\myapp.exe "My App"

  /il <assembly_list_file> [ /r <...> ] [ /f ]
    Installs one or more assemblies to the global assembly cache.
    <assembly_list_file> is the path to a text file that contains a list of
    assembly manifest file paths. Individual paths in the text file must be
    separated by CR/LF.
    Example: /il MyAssemblyList.txt /r FILEPATH c:\projects\myapp.exe "My App"
      myAssemblyList.txt content:
      myAsm1.dll
      myAsm2.dll

  /u <assembly_name> [ /r <...> ]
    Uninstalls an assembly. <assembly_name> is the name of the assembly
    (partial or fully qualified) to remove from the Global Assembly Cache.
    If a partial name is specified all matching assemblies will be uninstalled.
    Example:
      /u myDll,Version=1.1.0.0,Culture=en,PublicKeyToken=874e23ab874e23ab
      /r FILEPATH c:\projects\myapp.exe "My App"

  /uf <assembly_name>
    Forces uninstall of an assembly by removing all traced references.
    <assembly_name> is the full name of the assembly to remove. Assembly will
    be removed unless referenced by Windows Installer.
    ! Warning: use the /uf command with care as applications may fail to run !
    Example: /uf myDll,Version=1.1.0.0,Culture=en,PublicKeyToken=874e23ab874e23a
b

  /ul <assembly_list_file> [ /r <...> ]
    Uninstalls one or more assemblies from the global assembly cache.
    <assembly_list_file> is the path to a text file that contains a list of
    assembly names. Individual names in the text file must be
    separated by CR/LF.
    Example: /ul myAssemblyList.txt /r FILEPATH c:\projects\myapp.exe "My App"
      myAssemblyList.txt content:
      myDll,Version=1.1.0.0,Culture=en,PublicKeyToken=874e23ab874e23ab
      myDll2,Version=1.1.0.0,Culture=en,PublicKeyToken=874e23ab874e23ab

  /ungen <assembly_name>
    Uninstalls a native image installed via the NGEN utility. <assembly_name>
    is the name of the assembly for which native images are to be uninstalled.
    The assembly itself will remain in the global assembly cache.
    Example: /ungen myDll

  /l [ <assembly_name> ]
    Lists the contents of the global assembly cache. When the optional
    <assembly_name> parameter is specified only matching assemblies are listed.

  /lr [ <assembly_name> ]
    Lists the contents of the global assembly cache including traced reference
    information. When the optional <assembly_name> parameter is specified only
    matching assemblies are listed.

  /cdl
    Deletes the contents of the download cache

  /ldl
    Lists the contents of the download cache

  /?
    Displays a detailed help screen

Old command syntax:
  /if <assembly_path>
    equivalent to /i <assembly_path> /f

  /ir <assembly_path> <reference_scheme> <reference_id> <description>
    equivalent to /i <assembly_path> /r <...>

  /ur <assembly_name> <reference_scheme> <reference_id> <description>
    equivalent to /u <assembly_path> /r <...>

Options:
  /r <reference_scheme> <reference_id> <description>
    Specifies a traced reference to install (/i, /il) or uninstall (/u, /ul).
      <reference_scheme> is the type of the reference being added
        (UNINSTALL_KEY, FILEPATH or OPAQUE).
      <reference_id> is the identifier of the referencing application,
        depending on the <reference_scheme>
      <description> is a friendly description of the referencing application.
    Example: /r FILEPATH c:\projects\myapp.exe "My App"

  /f
    Forces reinstall of an assembly regardless of any existing assembly with
    the same assembly name.

  /nologo
    Suppresses display of the logo banner

  /silent
    Suppresses display of all output


C:\>

Zobrazme tedy obsah GAC:

C:\>gacutil /l

Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility.  Version 1.1.4322.573
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved.

The Global Assembly Cache contains the following assemblies:
        Accessibility, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5
f7f11d50a3a, Custom=null
        ADODB, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50
a3a, Custom=null
        ConMan, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        ConManDataStore, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03
f5f7f11d50a3a, Custom=null
        ConManServer, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f
7f11d50a3a, Custom=null
        CRVsPackageLib, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692f
bea5521e1304, Custom=null
        CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=9.1.5000.0, Culture=neut
ral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalDecisions.ReportSource, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, Publ
icKeyToken=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalDecisions.Shared, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyT
oken=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalDecisions.Web, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalDecisions.Windows.Forms, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, Pub
licKeyToken=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalEnterpriseLib, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalInfoStoreLib, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalKeyCodeLib, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6
92fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalPluginMgrLib, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=692fbea5521e1304, Custom=null
        CrystalReportPluginLib, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyTo
ken=692fbea5521e1304, Custom=null
        cscompmgd, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f1
1d50a3a, Custom=null
        CustomMarshalers, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b0
3f5f7f11d50a3a, Custom=null
        emucm, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
, Custom=null
        EnvDTE, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        Extensibility, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5
f7f11d50a3a, Custom=null
        extractsdk, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f
11d50a3a, Custom=null
        IEExecRemote, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f
7f11d50a3a, Custom=null
        IEHost, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        IIEHost, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d
50a3a, Custom=null
        ISymWrapper, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7
f11d50a3a, Custom=null
        MCppCodeDomProvider, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.CF.WindowsCE.Forms, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, Publi
cKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.JScript, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b
03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.JScript.resources, Version=7.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyTo
ken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b0
3f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.Office.Interop.InfoPath, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, Pu
blicKeyToken=71e9bce111e9429c, Custom=null
        Microsoft.Office.Interop.InfoPath.Xml, Version=11.0.0.0, Culture=neutral
, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c, Custom=null
        Microsoft.StdFormat, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.Vbe.Interop, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=71e9bce111e9429c, Custom=null
        Microsoft.VisualBasic, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyTok
en=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualBasic.Compatibility, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral
, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data, Version=7.0.5000.0, Culture=ne
utral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualBasic.resources, Version=7.0.5000.0, Culture=cs, PublicK
eyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualBasic.Vsa, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKe
yToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualC, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b
03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualStudio.VCCodeModel, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral,
 PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualStudio.VCProject, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, P
ublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine, Version=7.0.5000.0, Culture=neut
ral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.VisualStudio.VSHelp, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, Publ
icKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.Vsa, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5
f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        Microsoft_VsaVb, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03
f5f7f11d50a3a, Custom=null
        mscomctl, Version=10.0.4504.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856a
d364e35, Custom=null
        mscorcfg, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11
d50a3a, Custom=null
        mscorcfg.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b03f5
f7f11d50a3a, Custom=null
        mscorlib.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b77a5
c561934e089, Custom=null
        MSDATASRC, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f1
1d50a3a, Custom=null
        msddslmp, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11
d50a3a, Custom=null
        msddsp, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        office, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e942
9c, Custom=null
        office, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        Regcode, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d
50a3a, Custom=null
        Regcode.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b03f5f
7f11d50a3a, Custom=null
        SoapSudsCode, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f
7f11d50a3a, Custom=null
        stdole, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934
e089, Custom=null
        System.CF.Design, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b0
3f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.CF.Drawing, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b
03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.CF.Package, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b
03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.CF.Windows.Forms, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyT
oken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.CF.Windows.Forms.DataGrid, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, P
ublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Configuration.Install, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, Publi
cKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Configuration.Install.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs,
PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Data, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c5
61934e089, Custom=null
        System.Data.OracleClient, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKey
Token=b77a5c561934e089, Custom=null
        System.Data.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b7
7a5c561934e089, Custom=null
        System.Design, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5
f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Design.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=
b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.DirectoryServices, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKey
Token=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.DirectoryServices.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, Publ
icKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Drawing, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f
5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Drawing.Design, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyTok
en=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Drawing.Design.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicK
eyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Drawing.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken
=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.EnterpriseServices, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKe
yToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.EnterpriseServices.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, Pub
licKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Management, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b
03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        system.management.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyTo
ken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Messaging, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b0
3f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Messaging.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyTok
en=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b77a5c5
61934e089, Custom=null
        System.Runtime.Remoting, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyT
oken=b77a5c561934e089, Custom=null
        System.Runtime.Remoting.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, Publi
cKeyToken=b77a5c561934e089, Custom=null
        System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap, Version=1.0.5000.0, Cultur
e=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.resources, Version=1.0.5000
.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Security, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03
f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Security.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToke
n=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.ServiceProcess, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyTok
en=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.ServiceProcess.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicK
eyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Web, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f
11d50a3a, Custom=null
        System.Web.Mobile, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b
03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Web.Mobile.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyTo
ken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Web.RegularExpressions, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, Publ
icKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Web.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b03
f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Web.Services, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Web.Services.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKey
Token=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        System.Windows.Forms, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=b77a5c561934e089, Custom=null
        System.Windows.Forms.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKe
yToken=b77a5c561934e089, Custom=null
        System.Xml, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c56
1934e089, Custom=null
        System.XML.resources, Version=1.0.5000.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b77
a5c561934e089, Custom=null
        TlbExpCode, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f
11d50a3a, Custom=null
        TlbImpCode, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f
11d50a3a, Custom=null
        vjscor, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        VJSharpCodeProvider, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        vjslib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        vjslibcw, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11
d50a3a, Custom=null
        vjswfc, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=null
        VJSWfcBrowserStubLib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=b03f5f7f11d50a3a, Custom=null
        vjswfccw, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11
d50a3a, Custom=null
        vjswfchtml, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f
11d50a3a, Custom=null
        VSLangProj, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f
11d50a3a, Custom=null

The cache of ngen files contains the following entries:
        CustomMarshalers, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b0
3f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d0030003
0004500420043004500420039000000
        Microsoft.VisualStudio, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyTo
ken=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d0
0300030004500430030003300420042000000
        Microsoft.VSDesigner, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d003
00030004500420046004100330039000000
        Microsoft.VSDesigner, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d003
00030004400450045003800390037000000
        System.Design, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5
f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d0030003000
4500420045003100380041000000
        System.Design, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5
f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d0030003000
4400450044004600430041000000
        System.Drawing.Design, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyTok
en=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d00
300030004500420043004600340046000000
        System.Xml, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c56
1934e089, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d0030003000450
0420044004100350037000000
        vjscor, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d00300030004500430
032003400450037000000
        vjscor, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d00380046002d003000300045004200430
03800360044000000
        VJSharpCodeProvider, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d00380046002d00300030
004500420041004400380044000000
        VJSharpCodeProvider, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken
=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d0030
0030004500430030003700430043000000
        vjslib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d00300030004500430
030003800440041000000
        vjslib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d5
0a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d00380046002d003000300045004200420
03300310031000000
        vjslibcw, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11
d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d003000300045004
20042003100340045000000
        VJSWfcBrowserStubLib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d003800460044002d003
00030004500430030003800330041000000
        VJSWfcBrowserStubLib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToke
n=b03f5f7f11d50a3a, Custom=5a00410050002d004e0035002e0031002d00380046002d0030003
0004500420041004500350046000000

Number of items = 134

C:\>

V tomto výpisu můžeme lehce najít sdílenou assembly System.Drawing (v souboru System.Drawing.dll), kterou jsme tolikrát použili v programování aplikací ve Windows Forms.

Závěr tohoto výpisu je ukončen záznamy, jež jsou uvedeny následující větou:

The cache of ngen files contains the following entries:

ngen (ngen.exe) je nástroj, který si představíme v následující kapitole.Hodnocení kapitoly "GAC"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Zatím nikdo nehodnotil. Buďte první.
Diskuze ke kapitole "GAC"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze


Vyhledávání
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín