Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Popis a přínos architektury .NET
Zde si popíšeme přínos .NET Framework, Common Language Runtime, význam MSIL a Assembly
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
30. října 2006
Počet návštěv: 23225

Assembly
Vytvoření assembly
Assembly Linker
Prohlížení modulů
Module
Reference třídy System.Reflection.Module
Vytvoření assembly pomocí VS .NET
Obsah assembly
Assembly manifest
Typová metadata
Typy v assembly
Type
Reference třídy System.Type
Položky typu
FieldInfo
Reference třídy System.Reflection.FieldInfo
Konstruktory typu
ConstructorInfo
Reference třídy System.Reflection.ConstructorInfo
Metody typu
MethodInfo
Reference třídy System.Reflection.MethodInfo
Vlastnosti typu
PropertyInfo
Reference třídy System.Reflection.PropertyInfo
Události typu
Přidávání a odebírání handleru události
EventInfo
Reference třídy System.Reflection.EventInfo
Atributy
Volání Win32 API
Windows API pro MIDI
Vlastní atributy
Reflexe atributů
Attribute
Reference třídy System.Attribute
Dynamická assembly
AssemblyBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.AssemblyBuilder
ModuleBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.ModuleBuilder
TypeBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.TypeBuilder
FieldBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.FieldBuilder
ConstructorBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.ConstructorBuilder
MethodBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.MethodBuilder
PropertyBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.PropertyBuilder
ParameterBuilder
Reference třídy System.Reflection.Emit.ParameterBuilder
ILGenerator
Reference třídy System.Reflection.Emit.ILGenerator
OpCodes
Reference třídy System.Reflection.Emit.OpCodes
Procesy a aplikační domény
Procesy
Process
Reference třídy System.Diagnostics.Process
Aplikační domény
AppDomain
Reference třídy System.AppDomain
MSIL
ILDASM
Integrace jazyků
Specifikace společného jazyka
Integrace jazyků v praxi
Projekt v řízeném C++
Projekt v jazyce Visual Basic .NET
Projekt v jazyce C#
Pohled zblízka
Soubory prostředků
Zapisovač prostředků
Ukázka lokalizace
Lokalizace pomocí nástroje Winres.exe
Lokalizace pomocí VS .NET
Volba jazykové mutace
Výběr jazyka v dialogovém okně
Lokalizované řetězce v souborech prostředků
Soukromé a sdílené assembly
Sdílená assembly
Scénář sdílené assembly
GAC
Generátor nativních obrázků
Prohlížeč GAC
Silný název assembly
Asymetrické šifrování
Kryptografie v silném názvu
Ukázka sdílené assembly
Použití sdílené assembly
Pozdní podpis


Vyhledávání
Přečtěte si knihu
Programování v Microsoft .NET - Webové aplikace
Prosise, Jeff
Computer Press 2002
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín