Úvod
Vymezení projektu Finanční matematika v praxi a jeho cílů.
RNDr. Karel Pohaněl, Mgr. Ivana Krčová
2. prosince 2005
Počet návštěv: 5368

Tyto internetové stránky vznikly v erámci projektu SIVPZ 0478P2005 Finanční matematika v praxi. Jejich cílem je být zdrojem rychlých informací pro učitele, studenty a popř.širokou veřejnost, které zajímá spojení matematiky s financemi.

Cíle těchto stránek

  • Přiblížit výuku společenské praxi a dát studentům příležitost ověřit si své teoretické poznatky z hodin matematiky v reálné společenské praxi
  • Představit studentům bankovní sektor české resp. evropské ekonomiky
  • Představit studentům možnosti investování peněz v českých resp.evropských bankách, porovnání těchto možností s cílem optimalizace výhod pro klienta využitím IT v hodinách matematiky
  • Rozvíjet projektové vyučování v hodinách matematiky založené na maximálním využití počítačů a Internetu ve výuce
  • Přispět ke rozvoji tvůrčích schopností studentů v oblasti zpracování projektů
  • Zaměřit se na vyhledávání informací, jejich zpracování a připravení vhodné formy výstupu včetně počítačové prezentace
  • Přispět k rozvoji schopností studenta správně analyzovat získané informace a použít je při rozhodovacím procesu (decision-making process)
  • Dát studentům příležitost nalézt vysvětlení rozdílů v jednotlivých investičních nabídkách
  • Rozvíjet kreativitu studentů prostřednictvím vyhledávání investičních nabídek a zejména návrhu jejich marketingové strategie při rozvoji jejich vlastní imaginární banky
  • Rozvíjet prezentační schopnosti studentů formou veřejné obhajoby jimi zpracovaných výstupů formou počítačové prezentace

Stránky jsou rozčleněny na sekci pro učitele, kde je popsán doporučený postup,jak těchto stránek využít při výuce. Autoři projektu velice rádi uvítají konstruktivní náměty, nápady popř. připomínky od učitelů, které povedou k vylepšení stránek a jejich větší efektiově ve výchovně vzdělávacím procesu. Součástí této sekce je i ukázka výsledných projektových prezentací.

Další sekci je sekce určená pro studenty. Tato sekce popisuje teoretickou spojitost finanční matematiky s geometrickými posloupnostmi, nabízí zadání projektu a pokyny pro jeho úspěšné zpracování, odkazy na důležité stránky a základní informace o Power pointu a způsobu vytváření prezentací.

Další sekce je věnována aktuálním informacím, které se dotýkají daného tématu

V sekci kontakty najdete kontakty na řešitrelský tým projektu

Sekce pilotní školy uvádí, které školy projevily zájem a podílely se ověřování projektu v praxi

Úvod | Český bankovní trh | Sekce pro učitele | Sekce pro studenty a veřejnost | Novinky | Kontakty | Odkazy | Pilotní školy | Fórum
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín