Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Programujeme ASP.NET

V této sekci se přeneseme od tvorby desktopových aplikací k vytváření stránek ASP.NET. Nejdříve si řekneme o základech tvorby stránek, o HTML, CSS a JScriptu, o srovnání aplikace na straně klienta a na straně serveru a o současných technologiích a jak vytvořit jednoduchou stránku ASP.NET.

Řekneme si o třídách a objektech v ASP.NET, o webových formulářích a o kódu na pozadí stránky.

Ukážeme si, jaké ovládací prvky můžeme jednoduše používat na webových formulářích a jak vytvářet své vlastní ovládací prvky.

Zkusíme aplikaci svázat s databází, zmíníme se o ADO.NET a XML. Budeme se zabývat nasazením stránek ASP.NET na Web a možná dojde i na webové služby.

RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
3. ledna 2007
Počet návštěv: 31221

Základy HTML
Struktura HTML dokumentu
Textové značky
Obrázky
Odkazy
Seznamy
Tabulky
Formuláře
Základy CSS
Styl pro jeden prvek
Styly pro celý dokument
Třída jako selektor
Pseudotřídy
Identifikátor jako selektor
Kontextové selektory
Sdružování selektorů
Styly pro více dokumentů
Reference stylů
Styly pro písmo
Styly pro text
Styly pro seznamy
Styly pro barvy
Styly pro odsazení a ohraničení
Základy Javascriptu
Funkce
Události
Časovač
Kolekce prvků
Webové formuláře
Kód na pozadí
Kód na pozadí bez vývojářského prostředí
Page
Reference třídy System.Web.UI.Page
Ovládací prvky
HTML ovládací prvky
Control
Reference třídy System.Web.UI.Control
HtmlControl
Reference třídy System.Web.UI.HtmlControls.HtmlControl
Webové ovládací prvky
WebControl
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.WebControl
Jednoduché ovládací prvky
Ovládací prvek TextBox
TextBox
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.TextBox
Ovládací prvek Label
Label
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.Label
Ovládací prvek HyperLink
HyperLink
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.HyperLink
Ovládací prvek CheckBox
CheckBox
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.CheckBox
Ovládací prvek RadioButton
RadioButton
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.RadioButton
Ovládací prvek Table
Table
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.Table
TableRow
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.TableRow
TableCell
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.TableCell
Ovládací prvek Image
Image
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.Image
Ovládací prvek Panel
Panel
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.Panel
Seznamové ovládací prvky
Ovládací prvek DropDownList
ListControl
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.ListControl
DropDownList
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.DropDownList
Vázání dat
Různé datové zdroje
Ovládací prvek ListBox
ListBox
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.ListBox
Ovládací prvek CheckBoxList
CheckBoxList
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.CheckBoxList
Ovládací prvek RadioButonList
RadioButtonList
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.RadioButtonList
Tlačítkové ovládací prvky
Button
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.Button
LinkButton
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.LinkButton
ImageButton
Reference třídy System.Web.UI.WebControls.ImageButton
Uživatelské ovládací prvky
UserControl
Reference třídy System.Web.UI.UserControl
Vlastnosti v uživatelských prvcích
Události v uživatelských prvcích
Uživatelský prvek pracující s XML
Načtení do datové sady
Vlastní ovládací prvky
Vlastnosti ve vlastních prvcích
Uchování stavu ovládacího prvku
Koš vlastností
StateBag
Reference třídy System.Web.UI.StateBag
Složené ovládací prvky
Prvek vykreslující obrázek
IHttpHandler
Reference rozhraní System.Web.IHttpHandler
Webová aplikace
Třída HttpApplication
HttpApplication
Reference třídy System.Web.HttpApplication
HttpApplicationState
Reference třídy System.Web.HttpApplicationState
Objekt Request
HttpRequest
Reference třídy System.Web.HttpRequest
Mezipaměť aplikace
Cache
Reference třídy System.Web.Caching.Cache
Pravidla vypršení platnosti
CacheDependency
Reference třídy System.Web.Caching.CacheDependency
Absolutní a klouzavé vypršení
Zpětné volání při odstraňování
Stav relace
HttpSessionState
Reference třídy System.Web.SessionState.HttpSessionState
S cookie či bez cookie
Způsoby ukládání stavu relace
XML
Elementy a atributy XML
Jmenné prostory v XML
Schémata dokumentu XML
Čtení a zápis XML
Užití třídy XMLDocument
Modifikace pomocí třídy XmlDocument
XmlDocument
Reference třídy System.Xml.XmlDocument
Užití třídy XMLTextReader
XmlTextReader
Reference třídy System.Xml.XmlTextReader
Užití třídy XMLTextWriter
XmlTextWriter
Reference třídy System.Xml.XmlTextWriter
Užití třídy XmlValidatingReader
XmlValidatingReader
Reference třídy System.Xml.XmlValidatingReader
Užití XPath
XPathDocument
Reference třídy System.Xml.XPath.XPathDocument
XPathNavigator
Reference třídy System.Xml.XPath.XPathNavigator
XPathNodeIterator
Reference třídy System.Xml.XPath.XPathNodeIterator
Užití XSLT
Různé přístupy k dokumentu XML
ADO.NET
Struktura ADO.NET
Dva zprostředkovatelé
Připojení k databázi
SqlConnection
Reference třídy System.Data.SqlClient.SqlConnection
OleDbConnection
Reference třídy System.Data.OleDb.OleDbConnection
Příkaz
Spouštění příkazu
SqlCommand
Reference třídy System.Data.SqlClient.SqlCommand
OleDbCommand
Reference třídy System.Data.OleDb.OleDbCommand
Čtení dat pomocí třídy DataReader
SqlDataReader
Reference třídy System.Data.SqlClient.SqlDataReader
OleDbDataReader
Reference třídy System.Data.OleDb.OleDbDataReader
Správa dat pomocí třídy DataSet
Datový adaptér
Naplnění datové sady z databáze
Aktualizace databáze z datové sady
SqlDataAdapter
Reference třídy System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
OleDbDataAdapter
Reference třídy System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
DataSet
Reference třídy System.Data.DataSet
Zobrazení dat na webu
Prvek Repeater
Prvek DataList
Užití prvku DataList
Prvek DataGrid
Základní užití prvku DataGrid
Vestavěná úprava dat ve vázaných sloupcích
Úprava dat v šablonových sloupcích
Úprava záznamu na samostatné stránce
Vložení nového záznamu
Třída pro práci s databází
Stránkování
Úprava vykreslení stránkovače


Hodnocení kapitoly "Programujeme ASP.NET"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Zatím nikdo nehodnotil. Buďte první.
Diskuze ke kapitole "Programujeme ASP.NET"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze


Vyhledávání
Přečtěte si knihu
Programování v Microsoft .NET - Webové aplikace
Prosise, Jeff
Computer Press 2002
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín