Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Fyzika
V tomto projektu si ukážeme využití fyzikálních poznatků v různých případech z praxe.
RNDr. Iva Stránská
18. listopadu 2005
Počet návštěv: 12277
Tato sekce obsahuje následující kapitoly:

Tekuté krystaly a jejich aplikace

Aplikace fyzikálních poznatků v medicíně.

Jak ovlivňují fyzikální poznatky sportovní výkony?
Jak můžeme co nejpřesněji měřit sportovní výkony?
Zde naleznete několik odpovědí na tyto otázky.

Tato kapitola obsahuje vysvětlení principu analogové i digitální kopírky včetně jednoduchých schémat těchto zařízení.

Tyto stránky vám přiblíží historii tohoto vodního díla i současnou podobu jeho nejdůležitější části – Kaplanovy turbíny. Také se zde dozvíte něco málo o využití vodní energie obecně. Nezapomeňte se podívat na doporučované odkazy.

Jsme si vědomi, že internet obsahuje obrovské množství informací o automobilech, můžete zde najít články napsané fundovanými autory pojednávající o fungování automobilu a nejmodernější technice. Nechtěli bychom nosit dříví do lesa a proto by téma mělo žákům především odpovědět na jejich velmi častou otázku: kde je možné vyučované teorie vidět v praxi, či každodenním životě? Právě na předmětu každodenního užití a masového rozšíření bychom chtěli žákům ukázat některé z mnoha konkrétních aplikací fyziky. Čtenáři získají nejen nové informace, ale mohou si také ověřit pochopení záležitostí na několika úlohách spojených s tématem jednotlivých kapitol.
Vyhledávání
Fyzika | Chemie | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín