Přehled kapitol
Sejmutí uživatelského vstupu
Operátory
Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Sejmutí uživatelského vstupu
V této kapitole si ukážeme, jak lze sejmout údaje, které zapsal uživatel na příkazový řádek.
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
27. listopadu 2005
Počet návštěv: 16832

Třída Console, která slouží pro práci s příkazovým řádkem, obsahuje dvě (statické) metody pro sejmutí vstupu z příkazového řádku:

  • Readline - sejme celý řádek, tzn. až po zadání klávesy Enter
  • Read - sejme následující znak

Doposud jsme zadávali hodnoty proměnných přímo v programu, tudíž bez zásahu uživatele, který s daným programem pracuje. Nyní vyzkoušejme napsat program, který vyzve uživatele k zadání celočíselné délky strany čtverce. Po zadání tuto hodnotu uložíme do proměnné, spočítáme obsah čtverce a pěkně zformátované hlášení "Čtverec o straně ... jednotek má obsah ... jednotek čtverečných." vypíšeme na příkazový řádek:

using System;

namespace SejmutiUzivatelskehoVstupu.Priklad1
{
   class VstupniBodProgramu
   {
      static void Main()
      {
         // Vyzveme uživatele k zadání délky strany čtverce:
         Console.Write("Zadejte celočíselnou délku strany čtverce: ");
         // Uložíme zadanou hodnotu do proměnné:
         int strana = int.Parse(Console.ReadLine());
         // A vypíšeme hlášení:
         Console.WriteLine("Čtverec o straně {0} jednotek má obsah {1} jednotek čtverečných.",
            strana, strana * strana);

         Console.ReadLine();
      }
   }
}

Nyní program rozeberme. Metoda Write třídy Console vypíše na příkazový řádek výzvu pro uživatele. Metoda Write, narozdíl od metody WriteLine, nepřidá na konec výpisu znak pro nový řádek, takže uživatel bude zadávat hodnotu přímo za dvojtečku s mezerou.

Metoda ReadLine sejme vstupní text až po znak nového řádku (je to prakticky místo, kde byl zadán Enter) a vrátí řetězec. V programu však požadujeme uložit zadanou hodnotu jako celé číslo int. Číselné datové typy mají (statickou) metodu Parse, která se snaží převést řetězec na daný číselný typ. Pokud se tento převod nezdaří, vyvolá metoda Parse výjimku, kterou je potřeba zachytit, což si ukážeme později. Zatím předpokládejme, že vstupy jsou správné.

Nakonec vypíšeme zformátovené hlášení.Úkoly ke kapitole "Sejmutí uživatelského vstupu"

V metodě Main vyzvěte uživatele k zadání šířky a délky obdélníka. Nakonec vypište formátované hlášení o obsahu daného obdélníka dle vzoru:

Zadejte a obdélníka: 4
Zadejte b obdélníka: 5
Obdélník o a=4 a b=5 má obsah 20.
Hodnocení kapitoly "Sejmutí uživatelského vstupu"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Průměrné hodnocení: 9,523809
Celkem hodnotilo 21 osob.
Jednotlivá hodnocení: 
Diskuze ke kapitole "Sejmutí uživatelského vstupu"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze
Zatím diskutovaná témata:

sexy teacher [666, 10.11.2016 12:56:47 ]  
66
test [test, 17.2.2009 8:12:06 ]  
awtwatgastg

Vyhledávání
Související kapitoly
Vstup a výstup v konzolové aplikaci
Více o konzolovém vstupně/výstupním rozhraní (I/O rozhraní)
Přečtěte si knihu
C# Programujeme profesionálně
Robinson S., Allen K. S., Cornes O., Glynn J., Greenvoss Z., Harvey B., Nagel Ch. a další
Computer Press 2003

Programování v Microsoft .NET - Webové aplikace
Prosise, Jeff
Computer Press 2002

Programování Microsoft Windows v jazyce C#
Charles Petzold
Computer Press 2003
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín