Přehled kapitol
Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Operátory
Zde si ukážeme, co je to operátor a budeme klasifikovat operátory z různých hledisek.
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
28. prosince 2005
Počet návštěv: 18930

S proměnnými a konstantními hodnotami (literály) lze provádět operace. Operace se značí pomocí znaménka operace (operátoru) a aplikuje se na proměnné a hodnoty, kterým říkáme operandy. Operátor tedy operuje nad operandy. Operátor provede operaci a vrátí výsledek operace. Například operátor + aplikovaný na čísla 2 a 3 vrátí výsledek operace 5, přičemž je nám známé, že zápis této operace je 2 + 3. Operátor + operuje se dvěma operandy, což obecně neplatí, čímž se dostáváme k následujícímu dělení operátorů (operací). Dle počtu operandů dělíme operátory (operace) na:

  • unární - operují s jedním operandem
  • binární - operují se dvěma operandy
  • ternární - operují se třemi operandy

Naprostá většina unárních operátorů se zapisuje v prefixovém tvaru (před operandem):

operátor operand

Vyskytují se však i verze v postfixovém tvaru (za operandem):

operand operátor 

Binární operátory se zapisují v infixovém tvaru (mezi operandy):

operand1 operátor operand2

Jediný ternární operátor je ?:. Zapíše se následovně:

operand1 ? operand2 : operand3

Operátor + slouží pro sčítání čísel, lze ho však použít i na řetězce, v kterémžto případě má význam sloučení (konkatenace) řetězců. Získáváme tak jiné dělení operátorů (operací) do následujících kategorií:

Kategorie operátorů Operátory v kategorii
Aritmetické +    -    *    /    %
Logické (booleovské a bitové) &    |    ^    !    ~    &&    ||    true    false
Sloučení řetězců +
Inkrementace, dekrementace ++    --   
Bitový posuv >>    <<   
Relační (porovnávací) ==    !=    <    >    <=    >=
Přiřazovací =    +=    -=    *=    /=    %=    &=    |=    ^=    <<=    >>=
Přístup k členům .
Indexování []
Přetypování ()
Podmínkový ?:
Tvorba objektů new
Typové informace as    is    sizeof    typeof
Řízení přetečení checked    unchecked   
Dereference a adresa *    ->    []    &   

Většina operátorů může pracovat s více datovými typy operandů. Takové chování operátorů nazýváme přetížení operátoru (operátor je přetížen).Úkoly ke kapitole "Operátory"

Nechť uživatel zadá dvě hodnoty typu int. Vypište výsledky binárních operací +, -, <, > aplikovaných na dané hodnoty.

Hodnocení kapitoly "Operátory"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Průměrné hodnocení: 8,285714
Celkem hodnotilo 14 osob.
Jednotlivá hodnocení: 
Diskuze ke kapitole "Operátory"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze
Zatím diskutovaná témata:

vy kurvyyyyy [666 Cermat, 10.11.2016 13:09:20 ]  
666 Cermat
Znaménko mínus (-) tak jak známe z matematiky. [teddinka1, 29.12.2009 23:03:03 ]  
Vždyť mínus jako takové je pouze binární.
Unární je --i nebo i--, a to není to samé jako a - b.

"--" (postfix, prefix operátor) != "-" (tak jak známe z matematiky)
Vysvětlení funkce všech operátorů [Petra, 26.11.2009 10:07:12 ]  
Mně zde chybí vysvětlení operátorů, které nejsou naprosto jasné z klasické matematiky. K čemu třeba slouží !=, ..
ternarni operator [rene, 7.12.2007 18:05:56 ]  
Hm, ten ternarni operator neni ani trosku vysvetleny (v tabulce je zminka o podmince). Pokud nekdo ovlada C/C++, tak je to jasne, ale chtelo by to aspon naznacit, napr. prvni operand je podminka, druhy operand predstavuje vysledek pri vyhovujici (platne) podmince a treti pri nevyhovujici (neplatne) nebo podobne.

Vyhledávání
Související kapitoly
Aritmetické operátory
Operátory pro vytváření číselných výrazů
Booleovské operátory
Operátory pro vytváření booleovských výrazů
Přečtěte si knihu
C# Programujeme profesionálně
Robinson S., Allen K. S., Cornes O., Glynn J., Greenvoss Z., Harvey B., Nagel Ch. a další
Computer Press 2003

Programování v Microsoft .NET - Webové aplikace
Prosise, Jeff
Computer Press 2002

Programování Microsoft Windows v jazyce C#
Charles Petzold
Computer Press 2003
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín