Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Úvod
V této kapitole předložíme čtenáři základní informace, uvedeme si základní typy baterií a poskytneme několik praktických rad řidičům.
Mgr. Jaroslav Kořenek
14. ledna 2007
Počet návštěv: 5717

Žádáme čtenáře, aby nepovažovali tuto práci za konfrontaci několika výrobců či jejich výrobků. Stránky neslouží ani jako reklamní materiál. Snažíme se pouze přiblížit čtenářům co nejvíce informací o novodobých akumulátorech. Zástupci firem jejichž názvy se objevují v této práci, projevili největší ochotu sdílet své materiály s autory tohoto tématu. Za což jim velmi děkujeme. Jednou z forem poděkování je možnost odkazují na stránky zmíněných firem či uvedení jejich log na stránkách této práce.

Akumulátor – zdroj elektrické energie potřebný k nastartování automobilu. Při startování automobilu je však potřeba nejen akumulátoru, ale i indukčních cívek. Akumulátor dodává napětí 12 V, indukční cívky se starají o transformaci napětí na potřebné startovací hodnoty. Ty jsou pro různé automobily samozřejmě různé. Pro informaci, tato napětí se pohybují v hodnotách řádově 20 kV! Po nastartování funkci akumulátoru přebírá alternátor (v případě zájmu může čtenář princip alternátoru najít např. zde), který vyrábí elektrickou energii a také dobíjí akumulátor.

Baterie musí být dobíjena, neboť startování motoru je energeticky náročný proces. Tuto zátěž mnohonásobně zvyšuje zimní období, přesněji nízké teploty. Při nízkých teplotách dochází ke snížení startovací kapacity akumulátoru. Budeme-li uvažovat plně nabitou baterii, závislost nabití (startovací kapacity) na teplotě znázorňuje následující tabulka:

Teplota / oC Startovací kapacita baterie
25 100%
0 65%
-18 40%

Pokles startovací kapacity baterie je způsoben nárůstem vnitřního odporu baterie a zpomalení chemických reakcí.

Kromě tohoto jevu rostou při nízkých teplotách nároky na množství elektrické energie potřebné k rozběhnutí motoru (viz. obrázek níže):


Poměr energií potřebných k nastartování motoru při vlevo uvedených teplotách a při teplotě 25 oC - vyjádřeno v procentech.

Z těchto informací je vidět, že před zimním obdobím je skutečně aktuální kontrola nabití akumulátoru. Snadno se může stát, že přes noc radikálně klesne teplota a vy už automobil nenastartujete. V tomto případě jsou záchranou startovací kabely které je nutné zapojit dle následujícího postupu:

  1. Obě baterie použité k nouzovému startování musí mít stejnou hodnotu napětí.
  2. Vypneme motor druhého vozidla a také všechna zařízení, která by mohla odebírat elektrickou energii.
  3. Kabely připojíme takto: oba konce jednoho kabelu připojíme ke kladným pólům obou baterií. Potom připojíme jeden konec druhého kabelu k zápornému pólu nouzové baterie a druhý konec tohoto kabelu připojíme k bloku motoru s vybitou baterií (co nejdále od vybité baterie a přívodů paliva – minimalizujeme tím možnost výbuchu plynu akumulátoru nebo par benzínu).
  4. Nastartujeme motor auta s vybitou baterií. Pokud se to nepodaří, nastartujeme motor druhého auta. Počkáme několik minut a pak zkusíme opětovně nastartovat motor s vybitou baterií.
  5. Po nastartování motoru s vybitou baterií necháme motor běžet na volnoběh a odpojíme kabely dle následujícího obrázku:


  6. Pozor – postup v bodě 5 je důležitý, neboť novodobé automobily obsahují elektronické systémy citlivé na přepětí a mohlo by dojít k jejich poškození.

Hodnocení kapitoly "Úvod"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Zatím nikdo nehodnotil. Buďte první.
Diskuze ke kapitole "Úvod"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze


Vyhledávání
Podívejte se jinam
EnergyWeb
Stránka s tématikou (nejen) akumulátorů.
Fyzika | Chemie | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín