Přehled kapitol
Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Akumulátory s elektrodami tvaru desek
Mgr. Jaroslav Kořenek
14. ledna 2007
Počet návštěv: 6110

Konstrukci akumulátoru názorně ukazují následující obrázky:


Řez akumulátorem


Pohled shora na sestavený akumulátor

V novodobých akumulátorech článek není tvořen jen kladnou a zápornou elektrodou. Pro dosažení co největší kvality baterie obsahuje článek pozitivní a negativní sadu.

Jak ukazuje obrázek je každá pozitivní sada vytvořena z několika pozitivních elektrod. Kladnou elektrodou (deskou) je mřížka s oxidem olovičitým (PbO2) umístěná v obálkovém separátoru. Separátor umožňuje zasunutí pozitivních elektrod mezi negativní, neboť zabraňuje přímému styku kladných a záporných desek. Tím se zmenšuje tloušťka článku, či při dané tloušťce zvyšuje počet elektrod, které lze do článku umístit. Materiál separátoru je jemnozrnný a porézní (vyrobený většinou z křemíku a plastické hmoty; může obsahovat "rohože" ze skelných mikrovláken), aby elektrolyt mohl pronikat ke kladným mřížkám a atomy olova tak mohou být v neustálém kontaktu s elektrolytem – kyselinou sírovou (H2SO4). Dnes je firmami využíván elektrolyt v trojí podobě:

  1. kapalinový – používaný ve většině akumulátorů,
  2. gelový – používaný v akumulátorech, které jsou neprodyšně uzavřené a uvnitř dochází k rekombinaci plynu vzniklého při zatížení akumulátoru,
  3. vázaný elektrolyt v separátoru.

Negativní sada je vytvořena podobným principem s tím rozdílem, že jejím materiálem je porézní olovo.

Hodnocení kapitoly "Akumulátory s elektrodami tvaru desek"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Zatím nikdo nehodnotil. Buďte první.
Diskuze ke kapitole "Akumulátory s elektrodami tvaru desek"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze


Vyhledávání
Fyzika | Chemie | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín