Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

System.Windows.Forms.StatusBar
Reference třídy System.Windows.Forms.StatusBar
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
6. února 2007
Počet návštěv: 5073

System.Windows.Forms.StatusBar

                  Aktualizovat
Obecné informace o typu System.Windows.Forms.StatusBar
Název v C#: System.Windows.Forms.StatusBar
Typ: Třída (Class)
Abstraktní třída: Ne
Zapečetěná třída: Ne
Jmenný prostor: System.Windows.Forms
Základní typ: System.Windows.Forms.Control
Rozhraní: System.ComponentModel.IComponent
System.IDisposable
System.Windows.Forms.IDropTarget
System.ComponentModel.ISynchronizeInvoke
System.Windows.Forms.IWin32Window
System.Windows.Forms.IBindableComponent
Assembly: System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
Knihovna: System.Windows.Forms.dll
GUID: 632d5c3d-6594-33e9-b361-9bcf6946b45a
Veřejné konstruktory typu System.Windows.Forms.StatusBar
public StatusBar ();

Veřejné položky typu System.Windows.Forms.StatusBar
Chráněné položky typu System.Windows.Forms.StatusBar
Veřejné vlastnosti typu System.Windows.Forms.StatusBar
public virtual System.Drawing.Color BackColor { get; set; }

public virtual System.Drawing.Image BackgroundImage { get; set; }

public virtual System.Windows.Forms.ImageLayout BackgroundImageLayout { get; set; }

public virtual System.Windows.Forms.DockStyle Dock { get; set; }

public virtual System.Drawing.Font Font { get; set; }

public virtual System.Drawing.Color ForeColor { get; set; }

public System.Windows.Forms.ImeMode ImeMode { get; set; }

public System.Windows.Forms.StatusBar+StatusBarPanelCollection Panels { get; }

public virtual string Text { get; set; }

public bool ShowPanels { get; set; }

public bool SizingGrip { get; set; }

public bool TabStop { get; set; }

public System.Windows.Forms.AccessibleObject AccessibilityObject { get; }

public string AccessibleDefaultActionDescription { get; set; }

public string AccessibleDescription { get; set; }

public string AccessibleName { get; set; }

public System.Windows.Forms.AccessibleRole AccessibleRole { get; set; }

public virtual bool AllowDrop { get; set; }

public virtual System.Windows.Forms.AnchorStyles Anchor { get; set; }

public virtual bool AutoSize { get; set; }

public virtual System.Drawing.Point AutoScrollOffset { get; set; }

public virtual System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine LayoutEngine { get; }

public virtual System.Windows.Forms.BindingContext BindingContext { get; set; }

public int Bottom { get; }

public virtual System.Drawing.Rectangle Bounds { get; set; }

public bool CanFocus { get; }

public bool CanSelect { get; }

public bool Capture { get; set; }

public bool CausesValidation { get; set; }

public System.Drawing.Rectangle ClientRectangle { get; }

public System.Drawing.Size ClientSize { get; set; }

public string CompanyName { get; }

public bool ContainsFocus { get; }

public virtual System.Windows.Forms.ContextMenu ContextMenu { get; set; }

public virtual System.Windows.Forms.ContextMenuStrip ContextMenuStrip { get; set; }

public System.Windows.Forms.Control+ControlCollection Controls { get; }

public bool Created { get; }

public virtual System.Windows.Forms.Cursor Cursor { get; set; }

public virtual System.Windows.Forms.ControlBindingsCollection DataBindings { get; }

public virtual System.Drawing.Rectangle DisplayRectangle { get; }

public bool IsDisposed { get; }

public bool Disposing { get; }

public bool Enabled { get; set; }

public virtual bool Focused { get; }

public virtual System.IntPtr Handle { get; }

public bool HasChildren { get; }

public int Height { get; set; }

public bool IsHandleCreated { get; }

public virtual bool InvokeRequired { get; }

public bool IsAccessible { get; set; }

public bool IsMirrored { get; }

public int Left { get; set; }

public System.Drawing.Point Location { get; set; }

public System.Windows.Forms.Padding Margin { get; set; }

public virtual System.Drawing.Size MaximumSize { get; set; }

public virtual System.Drawing.Size MinimumSize { get; set; }

public string Name { get; set; }

public System.Windows.Forms.Control Parent { get; set; }

public string ProductName { get; }

public string ProductVersion { get; }

public bool RecreatingHandle { get; }

public System.Drawing.Region Region { get; set; }

public int Right { get; }

public virtual System.Windows.Forms.RightToLeft RightToLeft { get; set; }

public virtual System.ComponentModel.ISite Site { get; set; }

public System.Drawing.Size Size { get; set; }

public int TabIndex { get; set; }

public object Tag { get; set; }

public int Top { get; set; }

public System.Windows.Forms.Control TopLevelControl { get; }

public bool UseWaitCursor { get; set; }

public bool Visible { get; set; }

public int Width { get; set; }

public System.Windows.Forms.IWindowTarget WindowTarget { get; set; }

public System.Drawing.Size PreferredSize { get; }

public System.Windows.Forms.Padding Padding { get; set; }

public System.ComponentModel.IContainer Container { get; }

Chráněné vlastnosti typu System.Windows.Forms.StatusBar
protected virtual System.Windows.Forms.CreateParams CreateParams { get; }

protected virtual System.Windows.Forms.ImeMode DefaultImeMode { get; }

protected virtual System.Drawing.Size DefaultSize { get; }

protected virtual bool DoubleBuffered { get; set; }

protected virtual bool CanRaiseEvents { get; }

protected virtual System.Windows.Forms.Cursor DefaultCursor { get; }

protected virtual System.Windows.Forms.Padding DefaultMargin { get; }

protected virtual System.Drawing.Size DefaultMaximumSize { get; }

protected virtual System.Drawing.Size DefaultMinimumSize { get; }

protected virtual System.Windows.Forms.Padding DefaultPadding { get; }

protected int FontHeight { get; set; }

protected bool ResizeRedraw { get; set; }

protected virtual bool ScaleChildren { get; }

protected virtual bool CanEnableIme { get; }

protected virtual System.Windows.Forms.ImeMode ImeModeBase { get; set; }

protected System.ComponentModel.EventHandlerList Events { get; }

protected bool DesignMode { get; }

Veřejné metody typu System.Windows.Forms.StatusBar
public virtual string ToString ();

public void ResetBindings ();

public virtual System.Drawing.Size GetPreferredSize (System.Drawing.Size proposedSize);

public System.IAsyncResult BeginInvoke (System.Delegate method);

public virtual System.IAsyncResult BeginInvoke (System.Delegate method, object[] args);

public void BringToFront ();

public bool Contains (System.Windows.Forms.Control ctl);

public System.Drawing.Graphics CreateGraphics ();

public void CreateControl ();

public System.Windows.Forms.DragDropEffects DoDragDrop (object data, System.Windows.Forms.DragDropEffects allowedEffects);

public void DrawToBitmap (System.Drawing.Bitmap bitmap, System.Drawing.Rectangle targetBounds);

public virtual object EndInvoke (System.IAsyncResult asyncResult);

public System.Windows.Forms.Form FindForm ();

public bool Focus ();

public System.Windows.Forms.Control GetChildAtPoint (System.Drawing.Point pt, System.Windows.Forms.GetChildAtPointSkip skipValue);

public System.Windows.Forms.Control GetChildAtPoint (System.Drawing.Point pt);

public System.Windows.Forms.IContainerControl GetContainerControl ();

public System.Windows.Forms.Control GetNextControl (System.Windows.Forms.Control ctl, bool forward);

public void Hide ();

public void Invalidate (System.Drawing.Region region);

public void Invalidate (System.Drawing.Region region, bool invalidateChildren);

public void Invalidate ();

public void Invalidate (bool invalidateChildren);

public void Invalidate (System.Drawing.Rectangle rc);

public void Invalidate (System.Drawing.Rectangle rc, bool invalidateChildren);

public object Invoke (System.Delegate method);

public virtual object Invoke (System.Delegate method, object[] args);

public void PerformLayout ();

public void PerformLayout (System.Windows.Forms.Control affectedControl, string affectedProperty);

public System.Drawing.Point PointToClient (System.Drawing.Point p);

public System.Drawing.Point PointToScreen (System.Drawing.Point p);

public virtual bool PreProcessMessage (System.Windows.Forms.Message& msg);

public System.Windows.Forms.PreProcessControlState PreProcessControlMessage (System.Windows.Forms.Message& msg);

public virtual void ResetBackColor ();

public virtual void ResetCursor ();

public virtual void ResetFont ();

public virtual void ResetForeColor ();

public virtual void ResetRightToLeft ();

public System.Drawing.Rectangle RectangleToClient (System.Drawing.Rectangle r);

public System.Drawing.Rectangle RectangleToScreen (System.Drawing.Rectangle r);

public virtual void Refresh ();

public virtual void ResetText ();

public void ResumeLayout ();

public void ResumeLayout (bool performLayout);

public void Scale (float ratio);

public void Scale (float dx, float dy);

public void Scale (System.Drawing.SizeF factor);

public void Select ();

public bool SelectNextControl (System.Windows.Forms.Control ctl, bool forward, bool tabStopOnly, bool nested, bool wrap);

public void SendToBack ();

public void SetBounds (int x, int y, int width, int height);

public void SetBounds (int x, int y, int width, int height, System.Windows.Forms.BoundsSpecified specified);

public void Show ();

public void SuspendLayout ();

public void Update ();

public void ResetImeMode ();

public virtual void Dispose ();

public virtual object GetLifetimeService ();

public virtual object InitializeLifetimeService ();

public virtual System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef (System.Type requestedType);

public virtual bool Equals (object obj);

public virtual int GetHashCode ();

public System.Type GetType ();

Chráněné metody typu System.Windows.Forms.StatusBar
protected virtual void CreateHandle ();

protected virtual void Dispose (bool disposing);

protected virtual void OnHandleCreated (System.EventArgs e);

protected virtual void OnHandleDestroyed (System.EventArgs e);

protected virtual void OnMouseDown (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);

protected virtual void OnPanelClick (System.Windows.Forms.StatusBarPanelClickEventArgs e);

protected virtual void OnLayout (System.Windows.Forms.LayoutEventArgs levent);

protected virtual void OnDrawItem (System.Windows.Forms.StatusBarDrawItemEventArgs sbdievent);

protected virtual void OnResize (System.EventArgs e);

protected virtual void WndProc (System.Windows.Forms.Message& m);

protected virtual System.Windows.Forms.AccessibleObject GetAccessibilityObjectById (int objectId);

protected void SetAutoSizeMode (System.Windows.Forms.AutoSizeMode mode);

protected System.Windows.Forms.AutoSizeMode GetAutoSizeMode ();

protected void AccessibilityNotifyClients (System.Windows.Forms.AccessibleEvents accEvent, int objectID, int childID);

protected virtual System.Windows.Forms.AccessibleObject CreateAccessibilityInstance ();

protected virtual System.Windows.Forms.Control+ControlCollection CreateControlsInstance ();

protected virtual void DefWndProc (System.Windows.Forms.Message& m);

protected virtual void DestroyHandle ();

protected bool GetTopLevel ();

protected void RaiseKeyEvent (object key, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e);

protected void RaiseMouseEvent (object key, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);

protected virtual System.Drawing.Rectangle GetScaledBounds (System.Drawing.Rectangle bounds, System.Drawing.SizeF factor, System.Windows.Forms.BoundsSpecified specified);

protected bool GetStyle (System.Windows.Forms.ControlStyles flag);

protected virtual void InitLayout ();

protected void InvokePaint (System.Windows.Forms.Control c, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);

protected void InvokePaintBackground (System.Windows.Forms.Control c, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);

protected virtual bool IsInputChar (char charCode);

protected virtual bool IsInputKey (System.Windows.Forms.Keys keyData);

protected virtual void NotifyInvalidate (System.Drawing.Rectangle invalidatedArea);

protected void InvokeOnClick (System.Windows.Forms.Control toInvoke, System.EventArgs e);

protected virtual void OnAutoSizeChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnBackColorChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnBackgroundImageChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnBackgroundImageLayoutChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnBindingContextChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnCausesValidationChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnContextMenuChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnContextMenuStripChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnCursorChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnDockChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnEnabledChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnFontChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnForeColorChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnRightToLeftChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnNotifyMessage (System.Windows.Forms.Message m);

protected virtual void OnParentBackColorChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentBackgroundImageChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentBindingContextChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentCursorChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentEnabledChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentFontChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentForeColorChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentRightToLeftChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentVisibleChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnPrint (System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);

protected virtual void OnTabIndexChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnTabStopChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnTextChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnVisibleChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnParentChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnClick (System.EventArgs e);

protected virtual void OnClientSizeChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnControlAdded (System.Windows.Forms.ControlEventArgs e);

protected virtual void OnControlRemoved (System.Windows.Forms.ControlEventArgs e);

protected virtual void OnCreateControl ();

protected virtual void OnLocationChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnDoubleClick (System.EventArgs e);

protected virtual void OnDragEnter (System.Windows.Forms.DragEventArgs drgevent);

protected virtual void OnDragOver (System.Windows.Forms.DragEventArgs drgevent);

protected virtual void OnDragLeave (System.EventArgs e);

protected virtual void OnDragDrop (System.Windows.Forms.DragEventArgs drgevent);

protected virtual void OnGiveFeedback (System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventArgs gfbevent);

protected virtual void OnEnter (System.EventArgs e);

protected void InvokeGotFocus (System.Windows.Forms.Control toInvoke, System.EventArgs e);

protected virtual void OnGotFocus (System.EventArgs e);

protected virtual void OnHelpRequested (System.Windows.Forms.HelpEventArgs hevent);

protected virtual void OnInvalidated (System.Windows.Forms.InvalidateEventArgs e);

protected virtual void OnKeyDown (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e);

protected virtual void OnKeyPress (System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e);

protected virtual void OnKeyUp (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e);

protected virtual void OnLeave (System.EventArgs e);

protected void InvokeLostFocus (System.Windows.Forms.Control toInvoke, System.EventArgs e);

protected virtual void OnLostFocus (System.EventArgs e);

protected virtual void OnMarginChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnMouseDoubleClick (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);

protected virtual void OnMouseClick (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);

protected virtual void OnMouseCaptureChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnMouseEnter (System.EventArgs e);

protected virtual void OnMouseLeave (System.EventArgs e);

protected virtual void OnMouseHover (System.EventArgs e);

protected virtual void OnMouseMove (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);

protected virtual void OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);

protected virtual void OnMouseWheel (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);

protected virtual void OnMove (System.EventArgs e);

protected virtual void OnPaint (System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);

protected virtual void OnPaddingChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnPaintBackground (System.Windows.Forms.PaintEventArgs pevent);

protected virtual void OnQueryContinueDrag (System.Windows.Forms.QueryContinueDragEventArgs qcdevent);

protected virtual void OnRegionChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnPreviewKeyDown (System.Windows.Forms.PreviewKeyDownEventArgs e);

protected virtual void OnSizeChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnChangeUICues (System.Windows.Forms.UICuesEventArgs e);

protected virtual void OnStyleChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnSystemColorsChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void OnValidating (System.ComponentModel.CancelEventArgs e);

protected virtual void OnValidated (System.EventArgs e);

protected virtual bool ProcessCmdKey (System.Windows.Forms.Message& msg, System.Windows.Forms.Keys keyData);

protected virtual bool ProcessDialogChar (char charCode);

protected virtual bool ProcessDialogKey (System.Windows.Forms.Keys keyData);

protected virtual bool ProcessKeyEventArgs (System.Windows.Forms.Message& m);

protected virtual bool ProcessKeyPreview (System.Windows.Forms.Message& m);

protected void RaiseDragEvent (object key, System.Windows.Forms.DragEventArgs e);

protected void RaisePaintEvent (object key, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);

protected void RecreateHandle ();

protected void ResetMouseEventArgs ();

protected virtual void ScaleControl (System.Drawing.SizeF factor, System.Windows.Forms.BoundsSpecified specified);

protected virtual void ScaleCore (float dx, float dy);

protected virtual void Select (bool directed, bool forward);

protected virtual void SetBoundsCore (int x, int y, int width, int height, System.Windows.Forms.BoundsSpecified specified);

protected virtual void SetClientSizeCore (int x, int y);

protected virtual System.Drawing.Size SizeFromClientSize (System.Drawing.Size clientSize);

protected void SetStyle (System.Windows.Forms.ControlStyles flag, bool value);

protected void SetTopLevel (bool value);

protected virtual void SetVisibleCore (bool value);

protected System.Windows.Forms.HorizontalAlignment RtlTranslateAlignment (System.Windows.Forms.HorizontalAlignment align);

protected System.Windows.Forms.LeftRightAlignment RtlTranslateAlignment (System.Windows.Forms.LeftRightAlignment align);

protected System.Drawing.ContentAlignment RtlTranslateAlignment (System.Drawing.ContentAlignment align);

protected System.Windows.Forms.HorizontalAlignment RtlTranslateHorizontal (System.Windows.Forms.HorizontalAlignment align);

protected System.Windows.Forms.LeftRightAlignment RtlTranslateLeftRight (System.Windows.Forms.LeftRightAlignment align);

protected void UpdateBounds (int x, int y, int width, int height);

protected void UpdateBounds (int x, int y, int width, int height, int clientWidth, int clientHeight);

protected void UpdateZOrder ();

protected void UpdateStyles ();

protected virtual void OnImeModeChanged (System.EventArgs e);

protected virtual void Finalize ();

protected virtual object GetService (System.Type service);

protected System.MarshalByRefObject MemberwiseClone (bool cloneIdentity);

protected object MemberwiseClone ();

Veřejné události typu System.Windows.Forms.StatusBar
public System.EventHandler BackColorChanged ;

public System.EventHandler BackgroundImageChanged ;

public System.EventHandler BackgroundImageLayoutChanged ;

public System.EventHandler ForeColorChanged ;

public System.EventHandler ImeModeChanged ;

public System.Windows.Forms.StatusBarDrawItemEventHandler DrawItem ;

public System.Windows.Forms.StatusBarPanelClickEventHandler PanelClick ;

public System.Windows.Forms.PaintEventHandler Paint ;

public System.EventHandler AutoSizeChanged ;

public System.EventHandler BindingContextChanged ;

public System.EventHandler CausesValidationChanged ;

public System.EventHandler ClientSizeChanged ;

public System.EventHandler ContextMenuChanged ;

public System.EventHandler ContextMenuStripChanged ;

public System.EventHandler CursorChanged ;

public System.EventHandler DockChanged ;

public System.EventHandler EnabledChanged ;

public System.EventHandler FontChanged ;

public System.EventHandler LocationChanged ;

public System.EventHandler MarginChanged ;

public System.EventHandler RegionChanged ;

public System.EventHandler RightToLeftChanged ;

public System.EventHandler SizeChanged ;

public System.EventHandler TabIndexChanged ;

public System.EventHandler TabStopChanged ;

public System.EventHandler TextChanged ;

public System.EventHandler VisibleChanged ;

public System.EventHandler Click ;

public System.Windows.Forms.ControlEventHandler ControlAdded ;

public System.Windows.Forms.ControlEventHandler ControlRemoved ;

public System.Windows.Forms.DragEventHandler DragDrop ;

public System.Windows.Forms.DragEventHandler DragEnter ;

public System.Windows.Forms.DragEventHandler DragOver ;

public System.EventHandler DragLeave ;

public System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventHandler GiveFeedback ;

public System.EventHandler HandleCreated ;

public System.EventHandler HandleDestroyed ;

public System.Windows.Forms.HelpEventHandler HelpRequested ;

public System.Windows.Forms.InvalidateEventHandler Invalidated ;

public System.EventHandler PaddingChanged ;

public System.Windows.Forms.QueryContinueDragEventHandler QueryContinueDrag ;

public System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventHandler QueryAccessibilityHelp ;

public System.EventHandler DoubleClick ;

public System.EventHandler Enter ;

public System.EventHandler GotFocus ;

public System.Windows.Forms.KeyEventHandler KeyDown ;

public System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler KeyPress ;

public System.Windows.Forms.KeyEventHandler KeyUp ;

public System.Windows.Forms.LayoutEventHandler Layout ;

public System.EventHandler Leave ;

public System.EventHandler LostFocus ;

public System.Windows.Forms.MouseEventHandler MouseClick ;

public System.Windows.Forms.MouseEventHandler MouseDoubleClick ;

public System.EventHandler MouseCaptureChanged ;

public System.Windows.Forms.MouseEventHandler MouseDown ;

public System.EventHandler MouseEnter ;

public System.EventHandler MouseLeave ;

public System.EventHandler MouseHover ;

public System.Windows.Forms.MouseEventHandler MouseMove ;

public System.Windows.Forms.MouseEventHandler MouseUp ;

public System.Windows.Forms.MouseEventHandler MouseWheel ;

public System.EventHandler Move ;

public System.Windows.Forms.PreviewKeyDownEventHandler PreviewKeyDown ;

public System.EventHandler Resize ;

public System.Windows.Forms.UICuesEventHandler ChangeUICues ;

public System.EventHandler StyleChanged ;

public System.EventHandler SystemColorsChanged ;

public System.ComponentModel.CancelEventHandler Validating ;

public System.EventHandler Validated ;

public System.EventHandler ParentChanged ;

public System.EventHandler Disposed ;Hodnocení kapitoly "System.Windows.Forms.StatusBar"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Zatím nikdo nehodnotil. Buďte první.
Diskuze ke kapitole "System.Windows.Forms.StatusBar"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze


Vyhledávání
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín