Přehled kapitol
Statistika testů
K této kapitole
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

Pro testování a jeho statistické vyhodnocení je nutné se přihlásit.


Celkem
Zodpovězených: 0
Správně: 0
Špatně: 0
Úspěšnost: 0%
Nezodpovězených: 0

System.Windows.Forms.StatusBarPanel
Reference třídy System.Windows.Forms.StatusBarPanel
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
6. února 2007
Počet návštěv: 4525

System.Windows.Forms.StatusBarPanel

                  Aktualizovat
Obecné informace o typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
Název v C#: System.Windows.Forms.StatusBarPanel
Typ: Třída (Class)
Abstraktní třída: Ne
Zapečetěná třída: Ne
Jmenný prostor: System.Windows.Forms
Základní typ: System.ComponentModel.Component
Rozhraní: System.ComponentModel.IComponent
System.IDisposable
System.ComponentModel.ISupportInitialize
Assembly: System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
Knihovna: System.Windows.Forms.dll
GUID: cc0ca2b4-d87f-3ab7-a7e7-8bb0343a89f8
Veřejné konstruktory typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
public StatusBarPanel ();

Veřejné položky typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
Chráněné položky typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
Veřejné vlastnosti typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
public System.Windows.Forms.HorizontalAlignment Alignment { get; set; }

public System.Windows.Forms.StatusBarPanelAutoSize AutoSize { get; set; }

public System.Windows.Forms.StatusBarPanelBorderStyle BorderStyle { get; set; }

public System.Drawing.Icon Icon { get; set; }

public int MinWidth { get; set; }

public string Name { get; set; }

public System.Windows.Forms.StatusBar Parent { get; }

public System.Windows.Forms.StatusBarPanelStyle Style { get; set; }

public object Tag { get; set; }

public string Text { get; set; }

public string ToolTipText { get; set; }

public int Width { get; set; }

public virtual System.ComponentModel.ISite Site { get; set; }

public System.ComponentModel.IContainer Container { get; }

Chráněné vlastnosti typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
protected virtual bool CanRaiseEvents { get; }

protected System.ComponentModel.EventHandlerList Events { get; }

protected bool DesignMode { get; }

Veřejné metody typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
public virtual void BeginInit ();

public virtual void EndInit ();

public virtual string ToString ();

public virtual void Dispose ();

public virtual object GetLifetimeService ();

public virtual object InitializeLifetimeService ();

public virtual System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef (System.Type requestedType);

public virtual bool Equals (object obj);

public virtual int GetHashCode ();

public System.Type GetType ();

Chráněné metody typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
protected virtual void Dispose (bool disposing);

protected virtual void Finalize ();

protected virtual object GetService (System.Type service);

protected System.MarshalByRefObject MemberwiseClone (bool cloneIdentity);

protected object MemberwiseClone ();

Veřejné události typu System.Windows.Forms.StatusBarPanel
public System.EventHandler Disposed ;Hodnocení kapitoly "System.Windows.Forms.StatusBarPanel"
Oslovila vás tato kapitola?
Ohodnoťte její obsah počtem bodů od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší):
Zatím nikdo nehodnotil. Buďte první.
Diskuze ke kapitole "System.Windows.Forms.StatusBarPanel"

Napadá vás zajímavá otázka související s touto kapitolou?

Přidejte do diskuze


Vyhledávání
Programovací jazyk C# | Programování Windows Forms | Architektura .NET | ASP.NET | Dodatky | Diskuze
RNDr. Dušan Kovář, Ph.D.
Gymnázium Olomouc-Hejčín